Vluchtig Organische Stoffen

Vluchtig Organische Stoffen

Vluchtig Organische Stoffen

Vluchtig Organische Stoffen (VOS)

Er is nog geen eenduidigheid over de definitie van Vluchtig Organische Stoffen (VOS). We weten dat het gaat om een groep van koolwaterstoffen die makkelijk verdampen. Maar één ding is zeker: de concentratie in de lucht is groot, veel té groot. Niet dat alle VOS schadelijk zijn maar de meeste VOS die een menselijke oorsprong hebben zijn dat wel. Daartoe behoren verf, fossiele brandstoffen, benzeen en verschillende andere verbindingen. Ook over de rol van natuurlijke VOS bestaat nog veel onduidelijkheid over de effecten op de menselijke gezondheid.

Invloed op de gezondheid

Wel worden verschillende producten die Vluchtig Organische Stoffen bevatten, gelinkt aan een verhoogd risico op kankers of andere ziekten. Zo vind je benzeen in tabaksrook, formaldehyde in verf en bouwmaterialen en tref je VOS ook aan in solventen. Verbindingen die VOS bevatten zijn vaak ook schadelijk voor de bodem en drinkwatervoorziening. VOS zijn daarom al in hoge mate gereguleerd door de overheid, maar toch blijft de concentratie zeer hoog. Ook over de precieze link met bepaalde ziektes is nog niet alles geweten. Bepaalde stoffen zijn nog niet lang gereguleerd en daarom is fundamenteel onderzoek naar het verband broodnodig. Allergische reacties bijvoorbeeld worden ook in verband gebracht met een verhoogde blootstelling aan VOS.

Rol van planten

Omdat het vast staat dat VOS een negatieve invloed hebben op onze gezondheid, wilde Marius Ballieux het effect van planten op deze VOS meten. In twee klaslokalen in een Nederlandse school in Aalsmeer werd een test uitgevoerd. In klaslokaal 1 werden 30 planten geplaatst met bijhorende meetinstrumenten, in klaslokaal 2 enkel de meetinstrumenten. En de resultaten waren verbluffend: in klaslokaal 1 werd de concentratie aan VOS met de helft verminderd. Hierdoor kon men een verband leggen tussen planten en een daling aan allergische reacties en beter binnenklimaat. Daarbovenop komen de reeds bekende voordelen van planten door de verhoogde zuurstofconcentratie, minder stress, betere concentratie, geluidsabsorptie en ga zo maar door.

Pleidooi voor "plantenarchitectuur"

Marius Ballieux pleit met zijn bureau voor een nieuwe manier van denken. Zo moet er bij het ontwerp van een gebouw vooraf rekening gehouden worden met de inzet van planten. Te vaak wordt pas na de bouw bepaald waar planten passen in het geheel. Toch zijn de baten om vooraf een grondige studie uit te voeren niet te onderschatten. Uw medewerkers voelen zich meteen thuis en dankzij het beter binnenklimaat, de verhoogde zuurstofconcentratie en een ideaal vochtigheidsgehalte zijn ze fitter, energieker en gezonder. U Voorkomt veel gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, oogklachten, hoesten, allergische reacties en verkoudheden.

Heeft u nog geen rekening gehouden met planten voor een natuurlijke regulatie van uw binnenklimaat? Wacht niet langer en waag nu de stap naar een groene werkomgeving. Ontzeg uw collega's of werknemers de voordelen van planten op kantoor niet. Op lange termijn zijn er ook voor u alleen maar voordelen!

Meer blog items