Vrouwen leven langer tussen het groen

Vrouwen leven langer tussen het groen

Vrouwen leven langer tussen het groen

Ben jij een plantenfan? Dan is de kans niet gering dat je langer zult leven dan je soortgenotes die een woonst zonder groen verkiezen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek bij Amerikaanse vrouwen dat in 'Environmental Health Perspectives' werd gepubliceerd. Amerikaanse vrouwen die in huizen wonen waar ze omringd zijn met groen zouden langer leven dan hun tegenhangers die de planten liever achterwege laten. Tot die opmerkelijke vaststelling kwamen onderzoekers van Harvard T.H. Chan School of Public Health en het gezondheidscentrum Women's Hospital.

Om tot die conclusie te komen, namen ze de gegevens van 108.630 Amerikaanse vrouwen onder de loep die tussen 2000 en 2008 werden verzameld. De vrouwen die in een groene omgeving leefden, hadden een sterftecijfers dat 12 procent lager lag dan dat van diegene die niet in een dergelijke omgeving woonden. Dat werd bovendien het duidelijkst als het om sterfte door kanker of als het gevolg van een aandoening van de luchtwegen ging. In het eerste geval betekende dat een verlaging tot 13 procent en in het tweede zelfs tot 34 procent.

Minder stress.
Volgens de wetenschappers zorgt die groene omgeving niet enkel voor minder luchtvervuiling, lawaai en extreme hitte, maar hebben de planten ook een positief effect op de hoeveelheid stress die iemand ervaart, net omdat een dergelijke omgeving uitnodigt tot meer beweging en sociale interactie. "We waren verrast om een dergelijke sterke associatie tussen blootstelling aan groen en lagere sterftecijfers te kunnen ontwaren", zegt onderzoeker Peter James. "En we waren nog meer verrast toen we bewijs vonden voor het feit dat het hebben van veel planten ook de mentale gezondheid bevorderde."
(Bron: Het Nieuwsblad 11/10/2017 door flb)

Daar we vaak meer tijd spenderen op het werk dan thuis, kan je ervoor zorgen dat ook je werkomgeving een groene tint krijgt.

Wil u ook planten op kantoor?

Vraag meer info Wij zorgen voor een groene werkomgeving.

Meer blog items